HOBO
You are here: Home » Божевац » О Школи – Милисав Николић
О Школи – Милисав Николић

О Школи – Милисав Николић

Доласком уствобранитеља на власт између 1838 и 1858 и повратка Кнеза Михајла у Србију, почиње масовно отварање школа у већим местима широм Србије.

Свативши неопходност и и предност описмењивања житеља, Божевачки трговци оснивају 1842 године основну трогодишњу школу. Први учитељ школе био је извесни поп Јевта.

У то време цињ школе је био да се деца науче читању, писању, рачунању и основним стварима из вероисповести. Из сећања старијих мештана Божевца, прва школа се налазила негде на путу за Кулу. Тек касније школа је премештена у центар Божевца где се данас налази.

Данашња школа је саграђена и освештена 1928 године, а дограђена је 1964/65 године. Крајем седамдесетих година прошлог века дограђује се још и кухиња и одељење васпитне групе.

Уз доста напора, у задњих пар година оформљено је одељење за информатику и урађено мноштво радова на ентеријеру школе.

 2002 године на 160 –годишњицу школе, покренута је иницијатива на издрадњу нове фасаде која је и урађена, захваљујући бројним мештанима, родитељском савету, наставном већу и директорки школе.

Библиотека школе

 У О.С. Милисав Николић постови библиотека са око 8000 књига. Са дограђивањем школе 1975 године, није добијен само већи учионички простор него и огроман простор за смештај књига.

Једно време је библиотека била смештена у просторијама „клуба школе“, а затим смештена у кућу породице Богданоцић која је одкупљена од власника. Тих година, на иницијативу Зоре Коларски, формирана је позајмна библиотека, која је скупљала старе удџбенике од ученика и давала на коришћење сиромашним ученицима, са обавезом враћања на крају школске године.

Пошто у селу Божевац не постоји библиотека, често би мештани користили књиге из школске библиотеке, нарочито из области пољопровреде, пчеларства и виноградарства.

Опремљеност библиотеке допринела је и републичка заједница основног образовања, Матица Српска, дародавци па и сама школа из својих средстава.

Данаса је библиотека смештена у просторији школе. Сваке године формира се боблиотекарска секција у којој се ученици упознају са пословима на завођењу књига, формирају картотеке, издавају школске лектире и припремају изложбе. Сем тога има и доста посла на оспособљавању књига које су временом дотрајале, па их лепљењем и коричењем опет оспособљавају.

Библиотека у школи „Милисав Николић“ је место где ученици долазе у свом слободном времену, позајмљују књиге, користе дечије кљиге или часописе, енциклопедију, консултују библиотекара у избору књига, уче се раду, реду и богате свој интелектуални и естетски живот.

Comments are closed.